DANH HIỆU THI ĐUA CAO NHẤT


 

- Năm học: 1991-1992: được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba
- Năm học: 2002-2003: được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì
- Năm học: 2004-2005: được công nhận đạt chuẩn Quốc Gia
- Năm học: 2002->2006 : 4 năm liền đc UBND tỉnh Hải Dương tặng cờ: “ Đơn vị lá cờ đầu”.